Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego

2019Z

Kod przedmiotu0000NS-MHS16H
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi