Agrobotanika

Agrobotany

2019L

Kod przedmiotu2001N1-AGROBOT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polakowski B., Botanika, wyd. PWN, , 1994, s. 1-713 2) Szweykowska A., Szweykowski J., , Botanika, t.I. Morfologia, wyd. Nauk. PWN, 2008, s. 1-334 3) Szweykowska A., Szweykowski J.,, Botanika, t.II. Systematyka, wyd. Nauk. PWN, 2009, s. 1-636 4) Janowska J., Janowski M., Radomski J., , Botanika, wyd. PWN, 1999, s. 1-526 5) Hejnowicz Z.,, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, t.I. Organy wegetatywne, wyd. Nauk. PWN, 2002, s. 1-980 6) Polakowski B., Korniak T.,, Ćwiczenia laboratoryjne z botaniki, wyd. ART w Olsztynie, 1995, s. 1-114 7) Czapiewska J., Kulikowska-Gulewska H., , Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych, wyd. UMK w Toruniu, 1999, s. 1-251 8) Mowszowicz J.,, Pospolite rośliny naczyniowe Polski, wyd. PWN, 1986, s. 1-680 9) Broda B., Mowszowicz J.,, Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych, wyd. Lekarskie PZWL, 2000, s. 1-936 10) Rutkowski L.,, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 1-814
Literatura uzupełniająca
Uwagi