Chemia nieorganiczna

Inorganic chemistry

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-CHNI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cox P.A., Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa, 2006 2) Wiśniewski W., Majkowska H., Chemia ogólna i nieorganiczna, UWM Olsztyn, 2005 3) Lipiec T., szmal Z., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi