Gleboznawstwo II

Soil science II

2019L

Kod przedmiotu2001N1-GLEBII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, chemia, fizyka, geografia
Wymagania wstępneZaliczenie przedmiotu - Gleboznawstwo I
Opis ćwiczeńOkreślenie cech morfologicznych (barwy, struktury, tekstury) poziomów genetycznych i diagnostycznych gleb. Rozpoznawanie jednostek systematyki gleb z wykorzystaniem monolitów glebowych. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji bonitacyjnej, siedlisk leśnych i glebowo-rolniczych. Opisywanie gleb mineralnych i organicznych w wybranych formach terenu okolic Olsztyna
Opis wykładówCechy morfologiczne, procesy glebotwórcze i jednostki systematyki gleb. Bonitacja i waloryzacja gleb. Klasy bonitacyjne gleb i kompleksy rolniczej przydatności. Zasoby glebowe Polski i struktura ich użytkowania. Wymagania glebowe roślin rolniczych sadowniczych i warzywniczych. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb.
Cel kształceniaZdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych typów gleb oraz określenie ich wartości i przydatności użytkowej. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji przyrodniczej gleb oraz klasyfikacji bonitacyjnej, glebowo-rolniczych i siedlisk leśnych. Zapoznanie z metodami i zasadami klasyfikacji bonitacyjnej gleb użytków rolnych, gruntów pod lasami i wodami oraz gruntów zrekultywowanych.
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., "Badania ekologiczno-gleboznawcze" , Wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 344 2) Hillel D., „Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Morfologia, systematyka i kartografia gleb.", Wyd. UWM Olsztyn, 2010, s. 107 4) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo”, Wyd. Nauk. PWN, SA, 2015, s. 571 5) Zawadzki S. (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca1) Bednarek R., Prusinkiewicz Z., wyd. Wyd. Naukowe PWN, "Geografia gleb", 1997r., tom , 287s. 2) 2) Roczniki Gleboznawcze - praca zbiorowa, wyd. PTG, t.36/3, "Systematyka gleb Polski - wydanie 5", 2011r., tom , 193s.
UwagiZajęcia terenowe.