Mikrobiologia

Microbiology

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-MIKRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTechniki mikroskopowania. Przygotowywanie preparatów mikrobiologicznych. Izolacja, hodowla i diagnostyka drobnoustrojów. Wzrost i namnażanie drobnoustrojów. Morfologia i cytologia: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży. Metody określania liczby i biomasy drobnoustrojów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami. Transformacja różnych substancji przez drobnoustroje. Współżycie między drobnoustrojami a organizmami wyższymi.
Opis wykładówSystematyka i klasyfikacja drobnoustrojów. Rozmieszczenie mikroorganizmów w biosferze. Charakterystyka: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży i wirusów. Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie. Metabolizm drobnoustrojów: odżywianie, oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe, fermentacje, rozmnażanie, fotosynteza. Podstawowe mechanizmy metabolizmu i przemian energetycznych. Stałość, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej. Wiązanie azotu cząsteczkowego. Rozkład związków organicznych i mineralnych. Ekologia drobnoustrojów. Znaczenie drobnoustrojów w rolnictwie. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności i przetwórstwie. Charakterystyka wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej. Uświadomienie roli drobnoustrojów w biosferze, z ukierunkowaniem na produkcję rolniczą.
Literatura podstawowa1) Schlegel H.G. , Mikrobiologia ogólna , PWN, Warszawa, 2000 2) Różalski A., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego., 1996 3) Duszkiewicz – Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E, Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, wyd. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. , 2000 4) Salyers A.A., Whitt D.D. , Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość I środowisko, PWN, Warszawa, 2003 5) Libudzisz Z., Kowal K., Mikrobiologia techniczna , wyd. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej., 2000 6) Kunicki – Goldfinger W. , Kunicki – Goldfinger W. Życie bakterii, Kunicki – Goldfinger W. 2001. "Życie bakterii.", wyd. PWN, Warszawa. , 2001
Literatura uzupełniająca1) Łaniewska – Trokenheim Ł. , wyd. wyd. UWM w Olsztynie, Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności., 2007r., tom 2) Paul E.A., Clark F.E. , wyd. wyd. UMCS Lublin, Mikrobiologia i biochemia gleb , 2000r., tom 3) Michejda J., Augustyniak J. , wyd. PWN, Warszawa, Podstawy biologii komórki, 1999r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.