Statystyka matematyczna w rolnictwie

Mathematical Statistics in Agriculture

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-SMWR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceBRAK
Wymagania wstępneBRAK
Opis ćwiczeńRachunek prawdopodobieństwa. Analiza statystyczna danych z próby. Rozkład dwumianowy i Poissona. Rozkład normalny. Standaryzacja zmiennych. Wnioskowanie statystyczne. Test dla różnicy między dwiema średnimi. Analiza wariancji (ANOVA). Regresja i korelacja. Test chikwadrat
Opis wykładówRachunek prawdopodobieństwa. Analiza statystyczna danych z próby. Rozkład dwumianowy i Poissona. Rozkład normalny. Standaryzacja zmiennych. Wnioskowanie statystyczne. Test dla różnicy między dwiema średnimi. Analiza wariancji (ANOVA). Regresja i korelacja. Test chikwadrat
Cel kształcenia1. Rozwijanie wiedzy statystycznej. 2.Poznanie specyfiki wykorzystania metod statystyki w rolnictwie
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999, s. 282 3) Kala R., Statystyka dla przyrodników, AR Poznań, 2009, s. 234
Literatura uzupełniająca
Uwagi