Agrobotanika

Agrobotany

2019L

Kod przedmiotu2001S1-AGRBOT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polakowski B., Botanika. Wyd.3., PWN, Warszawa, 1995, s. 713 2) Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.W.A., Botanika. Wyd. 3., Wydaw. BRASIKA, Szczecin, 2008, s. 525 3) Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. Morfologia., t. t.1, PWN, Warszawa, 2010, s. 334
Literatura uzupełniająca
Uwagi