Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2019L

Kod przedmiotu2001S1-PRZEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza ekonomiczno-społeczna
Opis ćwiczeńKompetencje zawodowe przedsiębiorcy. Pomysł i koszty utraconych korzyści. Organizowanie i podejmowanie działalności gospodarczej (etapy, formalności). Produkt w ujęciu marketingowym. Cena i działania promocyjne w przedsiębiorstwie. Koszty prowadzenia działalności. Analiza otoczenia i poszukiwanie szans – generowanie pomysłów. Plan strategiczny. Plan techniczny. Plan organizacyjny. Plan marketingowy. Plan finansowy – określenie bieżącej sytuacji. Plan finansowy – prognozy. Analiza otoczenia przedsięwzięć. Poszukiwanie szans dla nowych pomysłów.
Opis wykładówWprowadzenie do przedsiębiorczości, istota i znaczenie. Elementarne pojęcia rynkowe – popyt, podaż, rynek. Przedsiębiorca. Cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsięwzięć. Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i system finansowy w przedsiębiorstwie. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Marketing w przedsiębiorstwie. Pracownicy. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Celem jest zapoznanie studenta z pojęciem przedsiębiorczości, wskazanie rodzajów działań przedsiębiorczych, określenie cech dobrego przedsiębiorcy oraz motywowanie do poszukiwania możliwości podjęcia oraz samego podejmowania przedsiębiorczych działań.
Literatura podstawowa1) Sobiecki R (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, 2004, s. 223 2) Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Onepress, 2013,, s. 680 3) Ćeślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 443 4) Markowski W., ABC small business'u, Marcus, 2016, s. 528 5) Nasiłowski M., Podstawy przedsiębiorczości, Key Text, 2002, s. 267 6) Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, 2005, s. 516
Literatura uzupełniająca
Uwagi