Technologie informacyjne

Information technologies

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-TINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneobsługa oprogramowania Microsoft w stopniu podstawowym
Opis ćwiczeńSystem operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POINT
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat wykorzystania podstawowych programów komputerowych do informatycznego wsparcia różnych sfer działalności z zakresu rolnictwa.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J., Klasa A., Jakubiuk P., Borusiewicz A., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Przewodnik do ćwiczeń z informatyki na kierunkach przyrodniczych, UWM Olsztyn, 2002, s. 132
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak