Agroturystyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
0
ZAL-O
Wykład
45
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Fizjologia zwierząt
3
Mikrobiologia
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Statystyka matematyczna
2
III - Kierunkowe
Agrometeorologia
0
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Gleboznawstwo I
0
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
20
27
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informatyczne
0
SUMA
9,25

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biochemia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
30
Chemia organiczna
0
ZAL
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
10
18
2
III - Kierunkowe
Agroekologia
3
Gleboznawstwo II
0
EGZ
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
15
14
2
4
Melioracje
0
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy I
0
SUMA
15,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Chów zwierząt
3
Entomologia stosowana
0
Podstawy rachunkowości
2
Technika rolnicza
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Żywienie zwierząt
2
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy II
0
SUMA
13,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Herbologia
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Hodowla roślin
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ogólna uprawa roli i roślin
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Podstawy ogrodnictwa
0
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy III
2
Moduł specjalnościowy IV
2
Moduł specjalnościowy V
2
SUMA
8,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika i organizacja rolnictwa
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Fitopatologia
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin
3,5
Nasiennictwo
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Szczegółowa uprawa roślin
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy VI 1
0
Moduł specjalnościowy VI 2
0
Moduł specjalnościowy VII 1
2
Moduł specjalnościowy VII 2
2
Moduł specjalnościowy VIII
2
SUMA
13,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Obsługa subwencji rolniczych
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Przedsiębiorczość
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Szczegółowa uprawa roślin
0
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
26
4
Łąkarstwo
0
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy IX
3
Moduł specjalnościowy X
3
Moduł specjalnościowy XI 1
2
PRACA DYPLOMOWA
0
V - Specjalizacyjne
Seminarium inżynierskie
2
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
16,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przechowalnictwo produktów rolnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarządzanie produkcją
2
IV - Specjalnościowych
Moduł specjalnościowy XII 1
2
PRACA DYPLOMOWA
0
V - Specjalizacyjne
Seminarium inżynierskie
2
SUMA
14,0