Chów i hodowla zwierząt II

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-CHZII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającefizjologia i biochemia zwierząt
Wymagania wstępnezaliczone przedmioty wprowadzające lub pokrewne
Opis ćwiczeńZasady obchodzenia się ze zwierzętami -konie, owce, kozy. Pielęgnacja codzienna i okresowa koni. Pomieszczenia i wyposażenie stajni i owczarni. Zabiegi pielęgnacyjne i strzyża owiec. Techniki użytkowania mlecznego i mięsnego owiec.
Opis wykładówZnaczenie chowu koni, owiec i kóz w gospodarce żywnościowej i rekreacji . Wartość użytkowa zwierząt . Programy użytkowania i ochrony zasobów genetycznych owiec, kóz i koni. Żywienie i metody chowu owiec, kóz i koni .
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu biologicznych podstaw technologii produkcji i użytkowania koni, owiec i kóz .
Literatura podstawowa1) Szulc T. , Chów i hodowla zwierząt , ART Wrocław, 2005
Literatura uzupełniająca1) Czasopismo , wyd. Pro Agricola Gietrzwałd, Hodowca Bydła, 2010-r., tom 2) Czasopismo , wyd. PZHK Warszawa, Hodowca i Jeździec, 2010-r., tom 3) Czasopismo , wyd. Pro Agricola Gietrzwałd, Hodowca drobiu, 2010-r., tom 4) Czasopismo , wyd. Pro Agricola Gietrzwałd, Hodowca Trzody Chlewnej, 2010-r., tom
Uwagi