Fitopatologia

Fitopathology

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-FITOP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebotanika, ogólna uprawa roli i roślin
Wymagania wstępneznajomość budowy roślin, umiejętność posługiwania się mikroskopem
Opis ćwiczeńChoroby powodowane przez czynniki nieinfekcyjne. Choroby powodowane przez wiroidy i wirusy. Choroby powodowane przez fitoplazmy i bakterie. Choroby powodowane przez pierwotniaki i glonowce. Choroby powodowane przez grzyby. Choroby powodowane przez pasożytnicze rośliny nasienne. Klasyfikacja i diagnostyka patogenów roślin. Rozpoznawanie objawów chorób roślin. Metody profilaktyki i zwalczania
Opis wykładówSymptomatologia i etiologia chorób z uwzględnieniem grup taksonomicznych sprawców (czynniki abiotyczne, biotyczne: wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne). Szkodliwość chorób roślin. Uwarunkowania egzo –i endogenne procesu chorobowego oraz interakcje patogen-gospodarz, patogen–antagonista, odporność. Metody diagnostyczne w fitopatologii. Epidemiologia chorób roślin. Metody ochrony roślin przed chorobami. Biotechnologia w ochronie roślin przed chorobami
Cel kształceniaZapoznanie studentów z patogenami zagrażającymi plantacjom roślin uprawnych. Wskazanie roli poprawnej diagnostyki chorób roślin w procesach produkcyjnych. Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych metod zwalczania chorób
Literatura podstawowa1) Borecki Z., Nauka o chorobach roślin. , PWRiL Warszawa , 2001 2) Weber Z., Kryczyński S. , , Fitopatologia. Podstawy fitopatologii. , t. I, PWRiL Warszawa, 2010 3) Kochman J, Zarys mikologii dla fitopatologów. , PWRiL Warszawa, 1986 4) Weber Z., Kryczyński S, Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych. , t. II, PWRiL Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. , SGGW Warszawa, 2003 2) Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida). , Wyd. SGGW Warszawa , 2010
Uwagi-