Precyzyjna satelitarna nawigacja lądowa

2019Z

Kod przedmiotu2001S1-PSNL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka, geografia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień technicznych i inżynierskich
Opis ćwiczeńJednostki miar wykorzystywanych w nawigacji. Różnica długości/szerokości geograficznej, zboczenie nawigacyjne. Wyznaczanie pozycji przy użyciu systemów GPS/GLONASS/Galileo. Formaty danych pomiarowych GNSS. Praktyczna obsługa odbiornika GNSS, nawigacja do punktu. Wyznaczanie pozycji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemów wspomagających SBAS (EGNOS) oraz GBAS (ASG-EUPOS). Wykonanie opracowania obserwacji zintegrowanych w post-processingu.
Opis wykładówZapoznanie z podstawowymi wiadomościami o kształcie i rozmiarach Ziemi. Układy współrzędnych, rodzaje odwzorowań kartograficznych i systemy czasu stosowane w nawigacji. Architektura globalnych satelitarnych systemów nawigacyjnych: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Systemy wspomagające typu SBAS (WAAS, EGNOS, etc.) oraz GBAS (ASG-EUPOS, VRSNet, TPI NETpro, etc.). Metody wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym oraz w post-processlngu.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaznajomienie studenta z tematyką oraz przygotowanie do realizacji zadań praktycznych związanych z nawigacją lądową za pomocą satelitarnych systemów pozycjonowania GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, GBAS w czasie rzeczywistym oraz post-processingu.
Literatura podstawowa1) Specht C., System GPS, t. 1, Bernardinum, 2007, s. 404 2) Januszewski J.,, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, t. 1, PWN, 2006, s. 342 3) Gozdowski D., Samborski S., Sioma S., Rolnictwo precyzyjne, t. 1, SGGW, 2007, s. 136
Literatura uzupełniająca1) Misra P., Enge P., Global Positioning System - Signals, Measurements and Performance, Ganga-Jamuna Press, 2006
Uwagi