Agrobiotechnologia - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Zaawansowane technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
II - Podstawowe
Analiza instrumentalna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Fizyka gleby i surowców rolniczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Postęp technologiczny
2
ZAL
ZAL
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Statystyka i doświadczalnictwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
IV - Specjalnościowych
Bakteriologia i wirusologia molekularna roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
25
Biologia molekularna roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
25
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL
Seminarium magisterskie
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
5
ZAL
Ćwiczenia
0
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Biochemia gleby
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
0
15
Biotechnologiczne metody detekcji zagrożeń w surowcach żywnościowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
30
Elementy bioinformatyczne w fitopatologii molekularnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
15
Fakultet kierunkowy
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Ochrona i kształtowanie agroekosystemów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Roślinne kultury in vitro i transgeneza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Entomologia molekularna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
25
Praca magisterska
7
ZAL
Ćwiczenia
0
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia w produkcji energii odnawialnej
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Patogenomika mikroorganizmów chorobotwórczych roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
25
Praca magisterska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
Pracownia magisterska
0
ZAL
Pracownia magisterska
5
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL
Seminarium magisterskie
45
Teoretyczne aspekty w agrobiotechnologii
0,5
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0