Agrobiotechnologie

Agrobiotechnologies

2022Z

Kod przedmiotu01N2-AGRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ) Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin, PWN Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi