Bankowość i finanse

Banking and Finance

2022Z

Kod przedmiotu01N2-BIF
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneBasis management
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSystem bankowy w Polsce. Pieniądz i jego funkcje. Polityka pieniężna. Rynki finansowe. Operacje bankowe. Zarządzanie bankiem. Płynność finansowa. Rentowność i zadłużenie przedsiębiorstw. Organizacja finansów. Rodzaje i źródła kapitałów. Majątek przedsiębiorstwa i jego podział. Wyniki ekonomiczne i finansowe przedsiębiorstwa. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Kontrola planów finansowych,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Rozwiązywanie praktycznych ćwiczeń i zadań z zakresu finansów i bankowości. Obliczanie wskaźników płynności, rentowności, wspomagania finansowego, rynku kapitałowego dla wybranych przedsiębiorstw. Charakterystyka aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Środki finansowe i ich charakterystyka. Obliczanie NPV i IRR.
Cel kształceniacelem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych zagadnień dotyczących ekonomiki przedsiębiorstw i rachunkowości. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz analiza sprawozdań finansowych
Literatura podstawowa1) Cwynar Wiktor, Patena Wiktor, Podręcznik do bankowości , Wolters Kluwer Polska, 2010 2) Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltex, 2010 3) Gierusz Barbara, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, środek Doradztwa i doskonalenia kadr sp. Z o.o., 2009
Literatura uzupełniająca1) Bórawski Piotr, Burchart Renata, Żuchowski Ireneusz, wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Podstawy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, 2015r., tom
Uwagi