Elementy bioinformatyczne w fitopatologi molekularnej

Elements of Bioinformatics in Molecular Phytopathology

2022Z

Kod przedmiotu01N2-EBFM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Avise J. C., Markery molekularne , historia naturalna i ewolucja , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 512 2) Hall B., Łatwe drzewa filogenetyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 214 3) Różni autorzy, Artykuły naukowe czasopism międzynarodowych i krajowych, Różne wydawnictwa, 2010 4) Różni autorzy, Różni autorzy, "Specjalistyczne programy komputerowe i bazy danych do tworzenia i analizy drzew filogenetycznych, Różne wydawnictwa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi