Fizyka gleby i surowców rolniczych

Physics of soil and raw agricultural materials

2021L

Kod przedmiotu01N2-FGISR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buckman H., C., Brady N., "Gleba i jej właściwości" , PWRiL, 1971, s. 530 2) Przestrzelski S., "Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki", Uniwersytet Wrocławski, 2009, s. 576 3) Rewut I. B., "Fizyka gleby", PWRiL, 1980, s. 383 4) Mocek A. (Red.) , "Gleboznawstwo”, Wyd. Nauk. PWN SA,, 2015, s. 571 5) Mocek A., Drzymała s., Maszner P., "Geneza, analiza i klasyfikacja gleb", AR Poznań, 1997, s. 416 6) Zawadzki S. (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca
Uwagi