Marketing w rolnictwie

Agricultural marketing

2021L

Kod przedmiotu01N2-MIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZnaczenie marketingu w osiąganiu efektywności ekonomicznej, miejsce strategii marketingowych w zarządzaniu agrofirmą, gospodarstwo rolne jako system marketingowy. Informacje marketingowe na rynku żywności i ich wpływ na decyzje o zakupach, produkt jako instrument marketingu produktów spożywczych, , rola opakowań żywności, polskie marki żywności, uwarunkowania kampanii promocyjnych, metody monitorowania rynku, koszty działań marketingowych,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Strategia marketingu produktów spożywczych, rola produktu w marketingu, wpływanie na efektywność gospodarowania przez działania dystrybucyjne, stosowanie instrumentów promocji żywności i strategie cenowe. Elementy badań marketingowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Wyd UE we Wrocławiu, 2008 2) J. Adamczyk, Marketing i zarządzanie w agrobiznesie, Wyd Polit. Rzesz., 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi