Polowa diagnostyka zasiewów I

Field Diagnostics of Crops I

2022Z

Kod przedmiotu01N2-PDZ1
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTERENOWE:ĆWICZENIA:Monitoring stanu zasiewów roślin ozimych. Ocena potrzeb nawożenia jesiennego, regulacji zachwaszczenia, presji ze strony sprawców chorób i szkodników ozimin oraz przedstawienie możliwych sposobów (zgodnych z zasadami integrowanej produkcji roślin) ograniczenia ich szkodliwego wpływu na roślinę uprawną. Diagnozowanie i szukanie rozwiązań na bieżące problemy pojawiające się w uprawach ozimych.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzebisz W., Rolnictwo cz. IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki., Hortpress, 2015 2) Grzebisz W., Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej, Hortpress, 2015 3) Grzebisz W., Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej., Hortpress, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi