Polowa diagnostyka zasiewów II

Field Diagnostics of Crops II

2022L

Kod przedmiotu01N2-PDZ2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTERENOWE:ĆWICZENIA:Ocena przezimowania plantacji ozimych oraz monitoring stanu zasiewów roślin jarych. Ocena potrzeb wiosennego nawożenia, presji ze strony sprawców chorób i szkodników oraz przedstawienie możliwych sposobów (zgodnych z zasadami integrowanej produkcji roślin) ograniczenia ich szkodliwego wpływu na roślinę uprawną. Diagnozowanie i szukanie rozwiązań na bieżące problemy pojawiające się w uprawach ozimych i jarych.
Opis wykładówOmówienie jesiennej agrotechniki poszczególnych roślin ozimych (dobór odmian, wymagania przedplonowe i uprawowe, siew, wymagania nawozowe, zabiegi chemiczne i niechemiczne) oraz przedstawienie najczęstszych błędów i zaniedbań oraz ich wpływ na rozwój roślin ozimych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzebisz W., Rolnictwo cz. IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki, Hortpress, 2015 2) Grzebisz W., Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej, Hortpress, 2015 3) Grzebisz W., Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej, Hortpress, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi