Praca magisterska

Master’s thesis

2022Z

Kod przedmiotu01N2-PMGR
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo i budowa maszyn. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zendrowski, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej , CeDEWU, Warszawa 2011., 2010 2) K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską , Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012 3) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. , Wydawnictwo Impuls, Warszawa, 2010 4) , Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej, ,
Literatura uzupełniająca
Uwagix