Praca magisterska

Master’s thesis

2022L

Kod przedmiotu01N2-PRMGR
Punkty ECTS 13
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo i budowa maszyn. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zendrowski R., Praca magisterska-Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDEWU Warszawa, 2011 2) K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Wolter Kluwer Polszka Warszawa, 2012 3) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Impuls Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagix