Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego

2021L

Kod przedmiotu0000NX-MHS16II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi