Choroby i szkodniki w przechowalniach

Storage Pests and Diseases

2022Z

Kod przedmiotu01N2-CHSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStraty w zbiorach roślin powodowane przez patogeny. Taksonomia i charakterystyka grzybów przechowalniczych. Choroby roślin przenoszone z ziarnem zbóż i nasionami z uwzględnieniem chorób kwarantannowych. Choroby warzyw w przechowalni. Mykotoksyny w przechowywanych produktach roślinnych. Metody ograniczenia strat w przechowalnictwie. Znaczenie gospodarcze roztoczy i owadów występujących w magazynach i przechowalniach. Rozprzestrzenianie roztoczy i owadów oraz drogi inwazji. Wykrywanie szkodników w pomieszczeniach i produktach. Metody biologiczne w zwalczaniu szkodników magazynowych (feromony, atraktanty pokarmowe, antyfidanty, metoda kwarantannowa). Fizyczne metody zwalczania szkodników magazynowych (temperatura, modyfikowana atmosfera, pyły obojętne, promieniowanie). Metoda chemiczna i metody integrowane. Zwalczanie szkodników jako element systemu zapewniania jakości HACCP.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Bakteriozy powodujące straty w przechowywanych zbiorach. Choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne oraz grzyby. Choroby powodowane przez grzyby toksynotwórcze. Straty w zbiorach powodowane przez grzyby przechowalnicze charakterystyka grzybów rodzaju Penicillium, Rhizopus, Mucor, Aspergillus. Sposoby przechowywania surowców roślinnych redukujące ryzyko rozwoju fitopatogenów. Ochrona materiału rozmnożeniowego w przechowalni. Rozpoznawanie roztoczy i owadów - szkodników magazynowych. Biologia i ekologia szkodników. Przegląd szkodliwych gatunków. Badanie ukrytego porażenia nasion i produktów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chełkowski J, Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksykozy, SGGW-AR, Warszawa, 1985 2) Majchrzak B., Czajka W., Wachowska U., Kurowski T. P., Cwalina-Ambroziak B., Choroby roślin ogrodniczych, UWM Olsztyn, 2000 3) Naumowa N., Fitopatologiczna ocena nasion, Wyd. PWRiL, Warszawa, 1973 4) Boczek J., Zarys akarologii rolniczej, Wyd. PWRiL, Warszawa, 1999 5) Boczek J., Czajkowska B., Roztocze magazynowe i kurzu domowego, Wyd. Themar, 2003 6) Nawrot J., Owady - szkodniki magazynowe, Wyd. Themar, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi