Monitoring i diagnostyka entomologiczna

Entomological Monitoring and Diagnostics

2021L

Kod przedmiotu01N2-MDE
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodział entomofauny – kryteria i ocena ich przydatności. Ogólne zasady diagnostyki nematologicznej, akarologicznej i entomologicznej. Przyczyny dominacji liczebnościowo-gatunkowej owadów (Insecta). Szkodliwość fitofagów w aspekcie czynników antropogenicznych. Nadkompensacja roślin uprawnych uszkadzanych przez szkodniki. Nawożenie roślin a występowanie szkodników. Wtórne metabolity roślinne jako czynnik obrony przed szkodnikami. Rozwój metod i środków zwalczających szkodniki. Ochrona roślin przed szkodnikami w różnych systemach gospodarowania. Behawioralna odporność owadów na insektycydy. Feromony owadów w ochronie roślin – wczoraj i dziś. Antyfidanty - możliwości wykorzystania w integrowanym zwalczaniu. Pożyteczne organizmy redukujące populacje szkodników i możliwości ich praktycznego wykorzystania. Owady zapylające rozrodczymi mediatorami pomiędzy roślinami kwiatowymi. Pszczołowate w krajobrazie rolniczym.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Metody odłowu, preparowania, etykietowania i konserwacji entomofagów. Zasady i metody postępowania przy diagnozowaniu szkodników roślin (ślimaki, nicienie, pajęczaki, skorupiaki, owady). Przegląd systematyczny ślimaków, nicieni, pajęczaków i owadów ze szczególnym uwzględnieniem grup systematycznych o istotnym znaczeniu gospodarczym. Technika oznaczania różnych typów uszkodzeń roślin. Identyfikacja i rozpoznawanie grup systematycznych ślimaków, nicieni i stawonogów. Oznaczanie grup systematycznych szkodników, stadiów i typów rozwoju. Oznaczanie osobników do rzędów, rodzin rodzajów i gatunków. Metody wykrywania szkodników magazynowych. Identyfikacja szkodników podlegających obowiązkowi zwalczania (kwarantannowych).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciepielewska D., Kordan B., Sądej W.,, Szkodniki roślin uprawnych , UWM Olsztyn, 2001 2) Boczek J., Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin, SGGW Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi