Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna

Phytopathological Monitoring and Diagnostics

2021L

Kod przedmiotu01N2-MDF
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kochman J., Zarys mikologii dla fitopatologów. Fitopatologia. , SGGW Warszawa, 1986 2) Kryczyński S., Weber Z., Podstawy fitopatologii. , t. 1 , PWRiL Sp. z o.o., Oddz. W Poznaniu, 2010 3) Lisiewska M., Ławrynowicz M., Monitoring grzybów. , Poznań-Łódź. , 2000 4) Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. , SGGW Warszawa, 2003 5) Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida)., SGGW Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi