Organizacja pracy

Organization of work

2021L

Kod przedmiotu01N2-OGRPR-ns
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrganizacja pracy - pojęcie, istota i cele. Funkcje pracy. Organizacja procesów w przedsiębiorstwie. Podział pracy w przedsiębiorstwie. Planowanie zasobów pracy. Dobór pracowników. Kapitał przedsiębiorstw. Praca i siła robocza. Płaca i jej formy. Kapitał ludzki. Diagnozowanie potrzeb kadrowych w organizacji pracy. Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników. Pojęcie i znaczenie pracy w naukach o zarządzaniu. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Studium przypadku w oparciu o rozwiązywanie praktycznych przykładów zadań związanych z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz gospodarstwie rolnym, m.in: planowanie pracy, zarządzanie czasem, organizacja spotkań biznesowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja w przedsiębiorstwie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki B., Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, SGGW Warszawa, 1997 2) Strzelecki T. J., Organizacja pracy, Politechnika Warszawska, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi