Praktyka dyplomowa

Practicals

2021L

Kod przedmiotu01N2-PDYP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi