Zaawansowane technologie informacyjne

Advanced Information Technologies

2021L

Kod przedmiotu01N2-ZTI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Procedury analizy numerycznej i statystycznej wyników badań do prac magisterskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz programu STATISTICA. Elementy grafiki inżynierskiej i jej praktyczne wykorzystanie w zagadnieniach z zakresu rolnictwa. Wspomaganie komputerowe analiz ekonomicznych i środowiskowych - analiza LCA, analiza zmienności przestrzennej
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:Procedury analizy numerycznej i statystycznej wyników badań do prac magisterskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz programu STATISTICA. Elementy grafiki inżynierskiej i jej praktyczne wykorzystanie w zagadnieniach z zakresu rolnictwa. Wspomaganie komputerowe analiz ekonomicznych i środowiskowych - analiza LCA, analiza zmienności przestrzennej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J., Klasa A., Jakubiuk P., Borusiewicz A., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Przewodnik do ćwiczeń z informatyki na kierunkach przyrodniczych, UWM Olsztyn, 2002, s. 132 3) Gołaszewski J. M. Idźkowska, D. Załuski, A. Stawiana-Kosiorek, Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2004, s. 129
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak