Fakultet kierunkowy

2022L

Kod przedmiotu01S2-FAKIER
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wydawnictwo PWN Warszawa, 1987, s. 235 2) Trybała M., Gospodarka wodna w rolnictwie, Wydawnictwo PWRiL Warszawa, 1996, s. 256 3) Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW Waeszawa, 1999, s. 326
Literatura uzupełniająca
Uwagi