Fakultet kierunkowy

2022Z

Kod przedmiotu01S2-FAKIER
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wydawnictwo PWN Warszawa, 1987, s. 235 2) Trybała M., Gospodarka wodna w rolnictwie, Wydawnictwo PWRiL Warszawa, 1996, s. 256 3) Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW Waeszawa, 1999, s. 326
Literatura uzupełniająca
Uwagi