Praktyka dyplomowa

Practicals

2021L

Kod przedmiotu01S2-PDYP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTERENOWE:Studenci odbywają praktykę dyplomową w Katedrach i Zakładach Jednostkach Uczelnianych), w których wykonują prace dyplomowe oraz w innych instytucjach, w których realizują badania naukowe związane z tematem pracy magisterskie,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Dyskusja z promotorem, praca indywidualna student
Opis wykładówIA TERENOWE:Studenci odbywają praktykę dyplomową w Katedrach i Zakładach Jednostkach Uczelnianych), w których wykonują prace dyplomowe oraz w innych instytucjach, w których realizują badania naukowe związane z tematem pracy magisterskie,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Dyskusja z promotorem, praca indywidualna studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J. , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi