Pracownia magisterska

Graduate Workshop

2022L

Kod przedmiotu01S2-PMAG
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMAGISTERSKA:ĆWICZENIA:Wykonanie części eksperymentalnej pracy magisterskiej.
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki B., Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, t. 96, z. 2, Roczniki nauk rolniczych. seria G, 2009, s. 38-46
Literatura uzupełniająca
Uwagi