Praca magisterska

Master’s Thesis

2022Z

Kod przedmiotu01S2-PMGR
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zendrowski,, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDEWU, Warszawa , 2011 2) K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską , Wolters Kluwer Polska, Warszawa , 2012 3) M. Węglińska,, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów , Wydawnictwo Impuls, Warszawa, 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagi