Praca magisterska

2022L

Kod przedmiotu01S2-PMGR2
Punkty ECTS 13
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo i budowa maszyn. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej „BERNARDINUM" , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagix