Zarządzanie ochroną roślin

2022L

Kod przedmiotu01S2-ZOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRegulacje prawne dotyczące ochrony roślin w Polsce i Unii Europejskiej. Struktura i zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Międzynarodowe organizacje ochrony roślin (EPPO, FRAC). Kontrola jakości płodów rolnych w różnych systemach ochrony roślin. Strefowa rejestracja środków ochrony roślin. Zasady uzyskiwania certyfikatów integrowanej ochrony roślin. Sytuacje nadzwyczajne w ochronie roślin, ocena ryzyka stosowania środków ochrony roślin. Kwarantanna i organizmy kwarantannowe. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Analiza norm międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną roślin. Ocena skuteczności stosowania środków ochrony roślin. Wpływ środków ochrony roślin na jakość plonu oraz procesy przetwarzania. Obliczenie skuteczności środków ochrony roślin na podstawie danych i wyników badań. Omówienie przyczyn niższej skuteczności stosowania zabiegów ochronnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia, t. I, PWRiL Warszawa, 2010, s. 536 2) Budzyński F., Ekonomika porównawcza rolnictwa, t. I, SGGW Warszawa, 2001, s. 234 3) Kowalski W., Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, t. I, Format B5 Warszawa, 1996, s. 176 4) Boczek J., Lewandowski M., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, SGGW Warszawa, 2016, s. 40-43
Literatura uzupełniająca
Uwagi