Rolnictwo ekologiczne - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
Zaawansowane technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
4
12
II - Podstawowe
Analiza instrumentalna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
16
Fizyka gleby i surowców rolniczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
24
III - Kierunkowe
Organizacja pracy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
8
8
Postęp technologiczny
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
12
Statystyka i doświadczalnictwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
16
IV - Specjalnościowych
Agrotechnika w rolnictwie ekologicznym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
12
Użytki zielone w rolnictwie ekologicznym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
12
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL
Seminarium magisterskie
32
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
5
ZAL
Ćwiczenia
0
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Agrobiotechnologie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Biochemia gleby
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
8
Elementy bioinformatyczne w fitopatologi molekularnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
8
Fakultet kierunkowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
Fakultet kierunkowy
2


Wykład
Ćwiczenia
8
8
Ochrona i kształtowanie agroekosystemów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
12
Technologie produkcji roślinnej
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
8
16
IV - Specjalnościowych
Ekologiczna produkcja owoców i warzyw
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
12
Praca magisterska
7
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
32
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
Fakultet kierunkowy
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
12
Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie
2
ZAL
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
8
6
6
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
2
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
8
6
6
IV - Specjalnościowych
Chemiczne i biologiczne uwarunkowania żyzności gleby
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
12
Inspekcja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
10
Praca magisterska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
32
SUMA
30,0