Agrobiznes - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rolnictwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
10
18
2
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Mikrobiologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Statystyka matematyczna w rolnictwie
2,5
EGZ
BRAK
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
27
3
III - Kierunkowe
Agroekologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Agrometeorologia
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Gleboznawstwo I
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
20
27
3
Melioracje
3
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
27
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Agrobotanika
4
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
17
15
13
Biochemia
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
10
26
4
Chemia organiczna
3,5
ZAL
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
10
18
2
Fizjologia zwierząt
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Entomologia stosowana
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
30
24
6
Gleboznawstwo II
3,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
14
6
Podstawy rachunkowości
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
8
7
Przedsiębiorczość
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
6
9
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizjologia roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka roślin
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Podstawy ogrodnictwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Technika rolnicza
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Żywienie zwierząt i paszoznastwo
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Doradztwo w agrobiznesie
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
15
Rynki rolne i ogrodnicze
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
30
15
Turystyka wiejska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Chów i hodowla zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
Fakultet kierunkowy I
1
ZAL-O
Wykład
15
Herbologia
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Hodowla roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ogólna uprawa roli i roślin
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Łąkarstwo
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
24
6
Logistyka w agrobiznesie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ekonomika i organizacja rolnictwa
3,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Fitopatologia
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Nasiennictwo
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Szczegółowa uprawa roślin
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Doradztwo nawozowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Kompleksy agroenergetyczne
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
3
12
Marketing w agrobiznesie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Przetwórstwo owoców i warzyw
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Systemy gospodarowania rolniczego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Zarządzanie ochroną środowiska w agrofirmie
1
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Doradztwo technologiczno-ekonomiczne
2

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
10
20
Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Obsługa subwencji rolniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Szczegółowa uprawa roślin
4,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
26
4
Analiza kosztów w rolnictwie
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
Odporność agrofagów na środki ochrony roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca inżynierska
2
ZAL
Ćwiczenia
0
Zarządzanie jakością
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Środki ochrony roślin
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
10
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet kierunkowy II
1
ZAL-O
Wykład
15
Przechowalnictwo produktów rolnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zarządzanie produkcją
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Biogospodarka
1
ZAL-O
Wykład
15
Doradztwo w ochronie roślin
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
7
8
Fundusze strukturalne i inwestycyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
15
Praca inżynierska
13
ZAL
Ćwiczenia
0
Rolnicze bazy informatyczne
1
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0