Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2

2021Z

Kod przedmiotu0000SX-MHS45I
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa-Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi