Agrobotanika

Agrobotany

2021L

Kod przedmiotu01S1-AGRBOT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość wiedzy z botaniki na poziomie gimnazjalnym lub podstawowym szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBudowa i funkcje struktur komórki roślinnej, zwłaszcza plastydów, wakuol, ściany komórkowej. Klasyfikacja tkanek roślinnych. Charakterystyka wybranych tkanek roślinnych. Typy wiązek przewodzących. Budowa i funkcje organów wegetatywnych roślin (korzeni, łodyg, liści) oraz ich wybrane modyfikacje. Rozmnażanie wegetatywne, przez zarodniki i generatywne u roślin. Przemiana pokoleń. Biologia zapylania. Powstawanie,budowa i funkcje nasion i owoców. Sposoby rozprzestrzeniania diaspor. Podstawy systematyki. Charakterystyka wybranych taksonów roślin naczyniowych. ,ĆWICZENIA:Zapoznanie z budową i działaniem mikroskopu. Chloroplasty i ruch cytoplazmy. Materiały zapasowe roślin. Charakterystyka wybranych merystemów i tkanek stałych. Budowa i funkcje typowych organów wegetatywnych roślin oraz zmodyfikowanych organów spichrzowych. Klasyfikacja i charakterystyka kwiatostanów. Budowa i funkcje kwiatów roślin okrytozalążkowych, ziaren pyłku oraz nasion. Klasyfikacja, charakterystyka i funkcje owoców. Przykłady rozsiewania diaspor. Charakterystyka wybranych rodzin z klasy dwuliściennych i jednoliściennych.
Cel kształceniaNabycie umiejętności przedstawienia cech morfologii oraz anatomii organów wegetatywnych i generatywnych roślin naczyniowych w powiązaniu z ich funkcjami Poznanie procesów związanych z rozmnażaniem roślin naczyniowych. Znajomość charakterystycznych cech wybranych taksonów roślin, zwłaszcza roślin okrytozalążkowych o istotnym znaczeniu w rolnictwie Opanowanie techniki mikroskopowania.
Literatura podstawowa1) Polakowski B. (red.). , Botanika. Wyd. 3. , Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 1995., s. s. 713 2) asnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.W.A. J, Botanika. Wyd. 3., BRASIKA, Szczecin, 2008., s. 526 3) Szweykowska A., Szweykowski J. , Botanika. Morfologia. Wyd. 11, dodruk., t. T. I. , Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2010, s. 334.
Literatura uzupełniająca1) 1) Halicz B., Podstawy botaniki , wyd. PWN, Warszawa, 1986 , s. 384; 2) Stachak A., Botanika dla zootechników, wyd. PWN, Warszawa, 1984 , s. 441; 3) Mowszowicz J., Pospolite rośliny naczyniowe Polski, wyd. PWN, Warszawa, 1979 , s. 680, tom
Uwagi