Analiza kosztów w rolnictwie

Cost Analysis in Agriculture

2023L

Kod przedmiotu01S1-AKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Pojęcie kosztów i określenia bliskoznaczne ich zakres i klasyfikacje. Typy i formy rachunku kosztów. Grupowanie kosztów na potrzeby sprawozdawcze. Różnice w stosowanych modelach rachunku kosztów i ich powiązania z rachunkiem wyników. Przekroje i zasady ewidencji kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Kontrola budżetowa kosztów. Rachunek kosztów działań
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE. Warszawa, 2011 2) Nowak E., Rachunek kosztów. Podejście sprawozdawcze i zarządcze , wyd. Ekspert, wydawnictwo i doradztwo, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi