Biochemia

Biochemistry

2021L

Kod przedmiotu01S1-BIOCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., Lahuta L.B. , Ćwiczenia z biochemii. , Wyd. UWM Olsztyn, 2003 2) Kulka K., Rejowski A. , Biochemia, . Wyd. ART Olsztyn. , 1988 3) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. , 2007 4) Stryer L. , Biochemia , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. , 1997 5) Bańkowski E. , Biochemia , MedPhaem Polska Wrocław, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi