Biogospodarka

Bioeconomy

2024Z

Kod przedmiotu01S1-BIOG
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępneznajomość zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBiogospodarka definiowanie i funkcje. Bioekonomia i biogospodarka w strategiach rozwoju państw. Bio-surowce, bio-procesy i bio-produkty jako podstawa bioekonomii. Działania w obszarze biogospodarki. System biogospodarki. uwarunkowania rozwoju biogospodarki. Wykorzystanie bioekonomii w różnych gałęziach gospodarki. Korzyści i koszty, szanse i zagrożenia wynikające z zastosowań bioekonomii w gospodarce narodowej. Handel zagraniczny w biogospodarce. Łańcuch wartości w biogospodarce. Zarzadzanie wiedzą w biogospodarce. Program rozwoju biogospodarki. Zrównoważona biogospodarka. Wskaźniki rozwoju giogospodarki.
Cel kształceniaStudent winien zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania produkcją roślinną, ogrodniczą, leśną, zarządzania środowiskiem oraz przedsiębiorstwem, wykorzystania zasobów przyrodniczych w procesie produkcji oraz z bioekonomii w produkcji odnawialnych źródeł energii oraz żywności i pasz.
Literatura podstawowa1) Godlewska-Majkowska Hanna, Buszko Andrzej (red.), UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO , Oficyna wydawnicza SGH, 2014 2) Fiedor Bogusław, Kociszewski Karol (red.), Ekonomia rozwoju, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 3) Grabicz Marek, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) Brigiette van Beuzekom, Anthony Arundel, wyd. Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris, OECD biotechnology statistics – 2006, 2006r., tom 2) Kozak Zofia, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Ekonomia zacofania i rozwoju, 2001r., tom
Uwagi