Chemia rolna

Agricultural chemistry

2022L

Kod przedmiotu01S1-CHEMROL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, gleboznawstwo, fizjoligia roślin
Wymagania wstępnepodstawy pracy w laboratorium chemicznym, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńPotrzeby wapnowania gleb. Jakościowa analiza nawozów wapniowych. Magnez w glebie i roślinach. Oznaczanie przyswajalnego magnezu w glebie. Jakościowa analiza nawozów magnezowych. Azot w glebie, roślinach. Oznaczanie N-og. w roślinie. Jakościowa analiza nawozów azotowych. Fosfor w glebie, roślinach. Oznaczanie przyswajalnego fosforu w glebie. Jakościowa analiza nawozów fosforowych. Potas w glebie, roślinach. Oznaczanie przyswajalnego potasu w glebie. Jakościowa analiza nawozów potasowych. Siarka w glebie, roślinach. Oznaczanie S-SO4 w glebie. Jakościowa analiza nawozów siarkowych. Mikroelementy (Fe, B, Cu, Zn, Mn, Co, Mo) w glebie, roślinach. Oznaczanie przyswajalnego manganu w glebie. Jakościowa analiza nawozów mikroelementowych. Nawozy wieloskładnikowe stałe i płynne. Nawozy naturalne i organiczne. Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin w płodozmianie.
Opis wykładówTeorie i prawa odżywiania roślin. Gleba jako źródło składników pokarmowych roślin. Zawartość i formy występowania w glebie makro- i mikroelementów. Pobieranie i fizjologiczna rola makro- i mikroskładników w roślinie. Nawozy mineralne pojedyncze i wieloskładnikowe – produkcja, skład chemiczny i zasady stosowania. Nawozy naturalne, organiczne i organiczno - mineralne - produkcja, skład chemiczny, sposoby przechowywania, dawki i terminy stosowania. Nawożenie i jego wpływ na jakość roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, motylkowatych, pastewnych i trwałych użytków zielonych.
Cel kształceniaOpanowanie zasad żywienia roślin uprawnych oraz oceny zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe, pH. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy jakościowej nawozów mineralnych i naturalnych oraz ich stosowania.
Literatura podstawowa1) Lityński T., Jurkowska H,, Żyzność gleby i odżywianie się roślin"., PWN, 1982 2) Filipek T., Podstawy i skutki chemizacji agrosystemów, AR Lublin, 2002 3) Mercik S. (red.) , Chemia rolna podstawy teoretyczne i praktyczne, SGGW, 2002 4) Filipek T., "Chemia rolna podstawy teoretyczne i analityczne, AR Lublin, 2006
Literatura uzupełniająca1) Bergmann W,, wyd. PWRil, Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych u roślin uprawnych, 1982r., tom 2) Fotyma M, Mercik S., Faber A, wyd. PWRiL, "Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia"uprawnych" , 1987r., tom
Uwagi