Chów i hodowla zwierząt I

Breeding and Raising Livestock I

2022L

Kod przedmiotu01S1-CHZI
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jankowski, Hodowla i użytkowanie drobiu , PWRiL Warszawa, 2012 2) Pogorzelska J, Chów i hodowla bydła, UWM Olsztyn, 2013 3) Falkowski J, Chów trzody chlewnej , ART. Olsztyn . , 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi