Chów i hodowla zwierząt II

Breeding and Raising Livestock II

2023Z

Kod przedmiotu01S1-CHZII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szulc T. , Chów i hodowla zwierząt , ART Wrocław, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi