Doradztwo w ochronie roślin

Crop Protection Consulting

2024Z

Kod przedmiotu01S1-DOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówetody diagnozowania i sygnalizacji pojawu agrofagów roślin uprawnych na wybranych przykładach. Ochrona roślin w różnych systemach rolniczych, w przechowalniach i pod osłonami, rola metod nie chemicznych. Ogólne zagadnienia z zakresu uprawy roślin, fitopatologii, entomologii i herbologii w doradztwie ochrony roślin. Podstawowe akty prawne na szczeblu unijnym i krajowym dotyczące obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenia ryzyka pestycydowego. Znaczenie doradztwa i szkoleń w integrowanej ochronie roślin; jednostki zajmujące się ochroną roślin oraz doradztwem w ochronie roślin.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Podejmowanie decyzji o zastosowaniu właściwego środka ochrony oślin w zależności od rodzaju i intensywności pojawu agrofaga oraz czynników środowiskowych i ekonomicznych. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w doradztwie ochrony roślin. Szczegółowe zagadnienia z zakresu fitopatologii, entomologii i herbologii, ekonomi, marketingu i prawa związane z doradztwem w ochronie roślin.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Podejmowanie decyzji o zastosowaniu właściwego środka ochrony oślin w zależności od rodzaju i intensywności pojawu agrofaga oraz czynników środowiskowych i ekonomicznych. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w doradztwie ochrony roślin. Szczegółowe zagadnienia z zakresu fitopatologii, entomologii i herbologii, ekonomi, marketingu i prawa związane z doradztwem w ochronie roślin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, 2004 2) Czaczyk Z., Wybrane problemy z wdrażaniem systemów wspierania i podejmowania decyzji w rolnictwie., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 2013 3) Pruszyński S., Walczak F., Rola regionalnej sygnalizacji w wyznaczaniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów., Progress in Plant Protection, 2006 4) Pruszyński S., Wolny S., Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, IOR PIB, Poznań, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi