Doradztwo nawozowe

Advising in fertilization

2023Z

Kod przedmiotu01S1-DORADNAW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRozwój przemysłu nawozowego. Produkcja nawozów. Perspektywy i poziom nawożenia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.Unormowania prawne w zakresie nawozów i nawożenia. Rola i funkcjonowanie Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych w Polsce. Objawy niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych u roślin uprawnych. Podstawowe programy nawozowe.,ĆWICZENIA:Pobór i przygotowanie prób glebowych, roślinnych i nawozów do analiz chemicznych, sposoby poboru liści części wskaźnikowych roślin uprawnych w celu oceny stanu odżywienia i ustalenia zaleceń nawozowych. Zalecenia nawozowe na podstawie obserwacji stanu odżywienia roślin jednoliściennych i dwuliściennych w pokazowym doświadczeniu nawozowym. Opracowanie zaleceń nawozowych - projekt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fotyma M., Mercik S.,, Chemia rolna, PWN Warszawa, 1992, s. 344 2) Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia, t. 1/2, PWRiL, 2008, s. 428 3) Grzebisz W., Nawozenie roślin uprawnych. Nawozy i systemy nawożenia, t. 2/2, PWRiL, 2009, s. 376 4) Mercik S., Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne, SGGW Warszawa, 2002, s. 287 5) Panak H., Chemia rolna - perzewodnik metodyczny do ćwiczeń, ART Olsztyn, 1995, s. 242
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy ćwiczeniowe - 12 osób