Doradztwo technologiczno-ekonomiczne

Technological and Economic Advisory Services

2023L

Kod przedmiotu01S1-DTE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Doradztwo specjalistyczne, jego systemy. Rola i zadania doradztwa technologicznego, metody. Nowe tendencje w produkcji rolniczej. Efektywność agronomiczna, ekonomiczna i jakościowa agrotechnologii; zarządzanie technologiami. Główne wyróżniki procesu produkcji ziemiopłodów w różnych systemach gospodarowania. Planowanie agronomicznie efektywnych technologii produkcji głównych gatunków roślin uprawnych. Wycena efektywności ekonomicznej zaprojektowanych technologii produkcji głównych roślin towarowych.
Opis wykładów-,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Doradztwo specjalistyczne, jego systemy. Rola i zadania doradztwa technologicznego, metody. Nowe tendencje w produkcji rolniczej. Efektywność agronomiczna, ekonomiczna i jakościowa agrotechnologii; zarządzanie technologiami. Główne wyróżniki procesu produkcji ziemiopłodów w różnych systemach gospodarowania. Planowanie agronomicznie efektywnych technologii produkcji głównych gatunków roślin uprawnych. Wycena efektywności ekonomicznej zaprojektowanych technologii produkcji głównych roślin towarowych.WYKŁAD: -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn, Wyd. IBMER Warszawa, 2007 2) Reisch E., Zeddies J., Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, Wyd. AR Poznań,, 1995 3) Zegar J. , Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, Wyd. GUS Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak